Ouders

Samenwerking op vrijdag

kinderen

Samenwerking op VRIJDAG

Pikeloer - Dûbelspan - Fôlefinne

Alle kinderen van de betreffende scholen gaan naar de volgende locatie:

  • gr. 1+2 - Blijven op de eigen school in eigen dorp.
  • gr. 3 - Fôlefinne-Easterwierrum  058 - 2501737    juf Truus Overal
  • gr. 4 - Fôlefinne-Easterwierrum  058 -...
Meer over 'Samenwerking op vrijdag'

Ziek melden

ziek

Wanneer uw kind niet op school kan komen vanwege ziekte, geeft u dat dan vóór 8.30 uur telefonisch door via 058 - 2501717. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Ziek melden'

Leerplicht en verlof (aanvraag)

logo pikeloer3

Hier vindt u een formulier waarmee u in voorkomende gevallen verlof kunt aanvragen bij de directeur van de school. U kunt dit formulier uitprinten, invullen en inleveren op school. Ook kunt u een verlofaanvraag digitaal invullen via deze website via dit formulier. Pas na goedkeuring van de...

Meer over 'Leerplicht en verlof (aanvraag)'

Medezeggenschap

kernwaarden

De medezeggenschapsraad

Oudergeleding:

Tineke Bremer (voorzitter)

Linda Mourits (secretaris) (GMR- lid)

Personeelsgeleding:

Jantsje Kirkenier

Irma Emmerig (OMR)

 

MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De rechten en plichten van de MR zijn wettelijk bepaald. Zo heeft de MR op...

Meer over 'Medezeggenschap'

Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer

auto

Ouderbijdrage

 

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016/2017

In samenspraak met de activiteitencommissie is op de zakelijke ouderavond van 3 november 2016 de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld. We komen op een bedrag van €20,- per kind.
Deze bijdrage is bedoeld...

Meer over 'Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer'