Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer

Ouderbijdrage

 

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016/2017

In samenspraak met de activiteitencommissie is op de zakelijke ouderavond van 3 november 2016 de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld. We komen op een bedrag van €20,- per kind.
Deze bijdrage is bedoeld om al de extra leuke dingen voor de kinderen te doen waar de school geen subsidie voor ontvangt (o.a. Sinterklaas, Kerst, excursies, spelletjesochtend enz.) U ontvangt van de AC een factuur voor het betalen van deze bijdrage. Uw kind wordt niet uitgesloten van deze activiteiten wanneer u besluit dit bedrag niet over te maken. Uw bijdrage maakt het voor de school en ouders wel mogelijk om deze feesten en activiteiten te organiseren en wordt dus zeer gewaardeerd.

 

 

Extra vrijwillige ouderbijdrage

Extra activiteiten zoals de schoolreis of het schoolkamp worden betaald vanuit een extra ouderbijdrage. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Heeft u voor deze activiteiten geen bijdrage betaald, dan doet uw kind niet mee. Wel moet de school zorgen voor opvang van uw kind, en doet uw kind mee aan een alternatief lesprogramma.  

Schoolreizen schooljaar 2016/ 2017:

De exacte bestemmingen en het bedrag voor de schoolreizen is nog niet bekend. Doormiddel van een kort overzicht willen we u alvast een richtbedrag geven van de kosten van de schoolreizen voor dit schooljaar. U kunt rekening houden met ongeveer €15,- voor groep 1, 2 en 3 en voor de groepen 4 t/m 8 ongeveer €30,-. Dit jaar gaan de groepen 6/7/8 op schoolreis en niet op schoolkamp. Als het betalen van de extra vrijwillige ouderbijdrage niet of tijdelijk niet mogelijk is, kan in voorkomende gevallen een betalingsregeling worden afgesproken tussen ouders en school. 

Uitgebreide informatie over het beleid bij de ouderbijdrage (ook bij financiële problemen) vindt u hier. 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de locatie coördinator van de school.

 

auto

Vervoer in auto'’s


De scholen willen midden in de wereld staan. We organiseren dan ook vaak excursies. Hierbij is het vervoer van de kinderen in auto’s onontbeerlijk. We doen dan ook regelmatig een beroep op ouders om te rijden. Hierbij zijn enkele spelregels om het vervoer van de kinderen in auto’s veilig en goed te laten verlopen.

 

Protocol:

  • Wanneer u zich opgeeft om te rijden met een excursie, schoolreis etc., gaat u mee voor alle kinderen.
  • U heeft een inzittendenverzekering voor tenminste 5 personen.
  • Het rijden (en begeleiden) vindt plaats onder schooltijd en valt derhalve onder de verantwoording van school.
  • De school bepaalt in welke auto de kinderen plaatsnemen.

 

De rijdende ouder (chauffeur) controleert (onder supervisie van de leerkracht):

  • Of de kinderen in de autogordels zitten.
  • Er niet te hard gereden wordt.
  • De chauffeurs bij elkaar blijven.
  • Er niet meer dan 3 kinderen achterin zitten.
  • Alleen kinderen groter dan 1.35 m. eventueel voorin zitten.
  • Alle kinderen in de auto kleiner dan 1.35 m. Een zittingverhoger gebruiken.